Time

to

ACT!

Acceptance based

Commitment

Therapie

Acceptance based commitment therapie (ACT) gaat over het accepteren van gevoelens, gedachten en sensaties. Je leert op een accepterende manier naar jezelf te kijken, je waarden te ontdekken en toegewijd te handelen. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van Mindfulness. Dat gaat niet om het vinden van rust maar om het leren herkennen van je gevoel. Doordat je meer in het hier in nu komt te staan geeft dat wel vaak een rustgevend effect.

Wanneer ACT?

ACT is zeer breed toepasbaar. Veelal komen er mensen om onderstaande redenen naar mij toe.

  • Depressie
  • Niet weten wat je wilt
  • Echtscheidingsituaties
  • Angsten
  • Gevoel iets te missen in het leven