Voor

Werkgevers

Een burn-out is vandaag de dag niet meer vreemd. We leven met een hoger tempo. Het zijn meestal de meest bevlogen mensen die het overkomt. Mensen die je als werkgever graag aan je bindt en die vaak nét dat extra stapje doen die andere collega’s niet doen. Vaak houden ze dat enkele jaren vol voordat het ze écht teveel wordt met uitval als gevolg.

Ik heb geen wachtlijst en kan dus snelle hulp bieden zodat mensen niet onnodig lang thuis zitten. Soms moeten hiervoor de werkzaamheden of de werkuren (tijdelijk) worden aangepast. Dit doe ik bij voorkeur samen met de leidinggevende van de persoon in kwestie. Na afloop maken we samen een preventieplan zodat niet alleen de persoon zelf maar ook de omgeving de signalen vroegtijdig herkend zodat herhaling kan worden voorkomen.

Voorkomen is beter dan genezen

Sommige afdelingen of projecten staan erg onder druk. In sommige situaties zelfs de gehele organisatie. In dat geval kom ik graag persoonlijk langs om workshops te organiseren zodat mensen de signalen vroegtijdig kunnen herkennen én de burn-out wellicht tijdig kunnen keren.